Hajdúsámson, 1910. január 19. – Budapest, 1988. január 26.

Parasztcsaládban született. Négy elemi osztályt végzett, majd kőműves szakmát tanult. Segédként dolgozott különböző építkezéseken. 1928-tól 1944-ig a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja volt, beválasztották a párt debreceni végrehajtó bizottságába. 1930-ban csatlakozott az illegális KMP-hez. 1945 előtt és után a MÉMOSZ KV tagja, majd debreceni titkára. 1945-től a Magyar Kommunista Párt megyei apparátusában tevékenykedett, hat hónapos pártiskolát végzett, 1949. július 13-tól az MDP Hajdú megyei Bizottságának titkára, 1950. február 14. és 1950. április 16. között az MDP Hajdú-Bihar megyei Bizottságának első titkára volt. Közben, 1950. február 25-én kinevezték építésügyi miniszterré, megbízatását 1951. október 6-ig töltötte be. Felmentése után 1956-ig tröszt-, illetve vállalatigazgató volt. 1957-től a Határőrség MSZMP Bizottságának titkára, majd az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztériumban miniszteri tanácsadó, 1970-ben nyugdíjazták.