1927. október 5.–Budapest, 1983. április 12.

1942–50 között esztergályos volt, 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba. 1950-től pártfunkcionárius: volt üzemi pártbizottsági titkár, kerületi politikai munkatárs, majd 1966-ig kerületi pártbizottsági titkár. 1966-tól 1974-ig az MSZMP KB Párt- és Tömegszervezetek Osztályán politikai munkatárs, illetve alosztályvezető volt. 1974-ben megválasztották az MSZMP XVI. kerületi Bizottság első titkárává, 1983. februárban funkciójából felmentették, mert nyugdíjba vonult.