Hatvan, 1924. április 18.

Apja szabósegéd, majd mester volt. Négy polgári osztályt végzett, 1939-től szerszámlakatos tanuló. 1942-től a Telefongyárban dolgozott, tagja lett a Szociáldemokrata Pártnak, 1945-1946. júniusban az SZDP rákospalotai titkára, majd 1948. áprilisig a SZIM nagy-budapesti titkára volt, ezután 1949-ig a SZIT nagy-budapesti titkárhelyetteseként tevékenykedett, kinevezték a termelési és szociálpolitikai osztály vezetőjévé. 1950. májustól a MINSZ káderosztály vezetője, a DISZ apparátusában dolgozott, KV és az Intézőbizottság tagja volt; egy éves pártiskola elvégzése után, 1953. júliustól Pest megyei DISZ titkár, 1955. novembertől a DISZ KV DISZ szervezetek osztálya vezetője lett. 1957-től az MSZMP Budapesti Pártbizottság munkatársa, 1963-ban megválasztották az I. kerületi pártbizottság első titkárává. 1967–1970-ig az MSZMP Budapesti Pártbizottság osztályvezetője, majd KB Agitációs és Propaganda Osztálya vezető-helyettese volt. 1970-től 1983. évi nyugdíjazásáig ismét a budapesti pártbizottság titkára. 1975. március 22-étől 1985. március 28-ig az MSZMP Központi Bizottságának tagja volt. 1968-1970-ben elvégezte az SZKP KB Pártfőiskolát.