Csányoszró, 1910

12 kat. holddal rendelkező paraszti családban született, maga is földművessel foglalkozott. 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, 1947-ben három hónapos pártiskolát végzett. Az MKP Baranya megyei járási titkára, majd a megyei bizottság parasztfelelőse volt. 1948-ban áthelyezték a DÉFOSZ-hoz, megválasztották Baranya megyei titkárnak. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront Baranya-Tolna megyei választókerületben országgyűlési pótképviselővé választották, behívására 1949. augusztus 10-én került sor.