Rákosszentmihály, 1921–1978

Asztalos segéd. 1940-ben lépett be a Szociáldemokrata Pártba, a rákosszentmihályi szervezetben vezetőségi taggá választották; részt vett az ellenállási mozgalomban. 1945-ben csatlakozott a Magyar Kommunista Párthoz, az MDP, majd az MSZMP tagja volt; az MKP (MDP) rákosszentmihályi szervezete vezetőségi tagja, majd 1948–1949-ben titkára. 1949-től 1951-ig a rákospalotai, illetve a XV. kerületi pártbizottság titkára volt. 1945 után a MADISZ rákosszentmihályi szervezete titkára. 1948-ban a Rákosszentmihályi Nemzeti Bizottság tagja, 1949-ben a Népfrontbizottság elnöke, 1945–1946-ban képviselőtestületi tag; 1949-től a Rákospalotai, majd a XV. kerületi Népfrontbizottság elnöke. A XVI. kerületi Tanács elnökhelyetteseként ment nyugdíjba.