Zalaegerszeg, 1920. január 6. – Zalaegerszeg, 2002. március 12.

Édesapja postaaltiszt volt. Elemi és középiskolai tanulmányait szülővárosában végzete el. 1946-ban a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karán szerzett oklevelet, majd a zalaegerszegi postánál kapott postatiszti állást. A politikai életbe 1945-ben kapcsolódott be. Tagja lett a Független Kisgazdapárt városi szervezetének, megyei főtitkárként irányította a pártszervezés. 1947 nyarán – miután megítélése szerint az FKGP választói előtt elvesztette erkölcsi hitelét – a Demokrata Néppárthoz csatlakozott. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Zala megyei választókerület listáján indult, pótképviselő lett. Behívására 1948. augusztus 4-én került sor. A párt önfeloszlása után, 1949. februártól független képviselő. Mandátumának lejárta után „jobboldali magatartása miatt” postavezetői állásából elbocsátották. Ekkor a fővárosba ment dolgozni, a 72. számú posta beosztott tisztviselője lett, gyantamunkásként helyezkedett el Zalaegerszegen. 1952-ben családjával együtt kitelepítették a város melletti Pipahegyre. Később kisiparosoknál dolgozott könyvelőként. 1956. november 1-jén a Demokrata Néppárt újjászervezésekor az ideiglenes megyei és városi vezetőség titkára lett. 1989-ben a Kereszténydemokrata Néppárt alapító tagja. A következő évben bekerült a párt országos intézőbizottságába, majd a Zala megyei pártvezetőség ügyvezető elnökévé választották. Az 1990. évi országgyűlési választásokon ismét képviselő-jelöltséget vállalt, de a KDNP Zala megyei területi listájáról, illetve a zalaszentgróti egyéni kerületből nem tudott bekerülni a parlamentbe.