Köbölkút, 1906. november 17. – Budapest, 1974. július 31.

Édesapja munkás volt, majd 4 kat. hold földjén gazdálkodott. Az elemi iskola hat osztálya után már tizenegy évesen egy téglagyárba járt dolgozni. 1920-tól tanonc – az akkor már Csehszlovákiához tartozó – Köbölkúton, majd Komáromban. Négy év múlva szabadult fel, vasesztergályosként dolgozott. 1924-ben Pozsonyban belépett a vasasszakszervezetbe, ugyanakkor kilépett az egyházból, így hivatalosan is felekezetenkívüli lett. Két év múlva csatlakozott a csehszlovák kommunista ifjúsági szövetséghez, majd 1928-ban a kommunista párt egyik pozsonyi sejtjéhez. 1930 szeptemberében a moszkvai Lenin Iskola hallgatója lett, majd visszatérése után, 1931. novembertől függetlenített funkcionáriusként dolgozott. 1934-ig dunaszerdahelyi, losonci, lévai járási titkár, majd 1938. november 1-jéig érsekújvári kerületi bizottsági titkár. 1934-ben bekerült a szlovenszkói kibővített pártvezetőségbe, majd 1937 és 1938. november 1. között a szűkebb pártvezetőség tagja. Többször letartóztatták, összesen két évet töltött börtönben. 1939 márciusában – miután Prága német megszállás alá került – a Szovjetunióba emigrált. Vorosilovgrádban, a mozdongyárban esztergályosmunkát kapott, az üzem evakuálása után Alma-Atában dolgozott tovább. 1944. szeptember végén az SZKP KB Moszkvába rendelte. A Rákosi Mátyással folytatott megbeszélése után úgy döntött, hogy pártmunkáját Magyarországon folytatja. 1944. december 12-én érkezett Debrecenbe. 1944 decemberétől az MKP kelet-magyarországi területi bizottságának és debreceni szervezetének a titkára. Egyidejűleg a Debreceni Nemzeti Bizottság és a városi törvényhatósági bizottság tagja. 1945. április 2-án Budapesten beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Hajdú és Bihar vármegyei választókerületben újra mandátumhoz jutott; egészen 1958-ig a Hajdú-Bihar megyét képviselte a törvényhozásban. 1946 /más forrás szerint 1945. január 2-ától/ és 1948. november 30. között a Hajdú vármegyei pártbizottság titkára. A két munkáspárt egyesítése után, 1948. június 14-től 1956. október 30-ig az MDP KV, 1950. május 31. és 1953. június 28. között a politikai bizottság tagja. 1948-tól 1956-ig a honvédelmi miniszter helyetteseként, altábornagyi rangban a Magyar Néphadsereg személyügyi főcsoportfőnöke. 1956. novembertől Hajdú megye kormánybiztosaként dolgozott. A következő év júliusától 1962. évi nyugdíjazásáig, továbbra is altábornagyi rangban, a Magyar Honvédelmi Sportszövetség országos elnöke.