Karcag, 1923. november 25.

Munkáscsaládban született. 1944-ben érettségizett, 1944 őszétől munkaszolgálatos volt, majd erődítési írnok és raktári munkás volt. 1945-ben belépett a Magyar Kommunista Pártba, 1946-ban az MKP karcagi titkára. 1946-1947-ben a Győrffy István Népi Kollégium tagja. 1948 tavaszától pártoktatói munkát végzett; a pécsi három hónapos, majd a budapesti hat hónapos és az egy éves pártfőiskolán szemináriumvezető, évfolyamvezető, 1953–1954-ben osztályvezető, 1955/56-ban a Pártfőiskola igazgatóhelyettese, 1960-tól ismét a Pártfőiskola igazgatóhelyettese volt; 1977. áprilistól 1987-ig a Főiskola rektora. Mezőgazdasági akadémiát végzett, közgazdász végzettséget szerzett, kandidátusi fokozatot ért el; egy évig joghallgató volt. Az MSZMP Központi Bizottság tagja 1980. március 25. és 1985. március 28. között; az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Osztálya és a Közgazdasági Munkaközösség tagja volt.