Bogyoszló, 1921. november 20. – Budapest, 2007. május 25.

Szegényparaszti családban született. 1942-ben, Győrben érettségizett, majd katonai szolgálatát töltötte. 1945-ben, a csornai járásban részt vett a földosztás munkálataiban, tagja lett a MADISZ-nak. 1945 őszén a Györffy Kollégiumba került, a budapesti egyetemen közgazdász-hallgató lett. 1946-ban lépett be a Magyar Kommunista Pártba, az egyetemen MADISZ titkár, majd a MEFESZ szociális osztálya titkára volt. 1947-ben megbízták a Dózsa György Közgazdász Kollégium vezetésével, 1948-tól az új közgazdaság-tudományi egyetem Tervgazdálkodási Tanszékén. Közgazdászi oklevél birtokában az egyetemen politikai közgazdaságtant oktatott, tanársegéd és aspiráns volt, majd 1953 őszétől a Társadalmi Szemle szerkesztőbizottsági tagja és a közgazdasági rovat vezetője volt. 1954. novemberben az Országos Tervhivatalhoz került. 1957-től félállásban, 1959-től főállásban a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem illetve a Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetem oktatója, 1971–1987 között a Politikai Gazdaságtan Tanszék vezetője. 1963. augusztustól egyetemi tanár, 1968. augusztustól 1973. augusztusig az egyetem rektora; 1961 őszétől 1965. augusztusig tudományos rektorhelyettes. Vezetése alatt a politikai gazdaságtani oktatás jelentősen eltávolodott az ortodox marxista szemlélettől. 1970. május 24. és 1990. március 16. között országgyűlési képviselő; előbb Budapest 38. számú, 1971. április 25-én Budapest 37. számú, majd 1975. június 15-étől Budapest 36. számú egyéni választókerületében szerzett mandátumot. Kutatásai során a terv- és a piacgazdaság, a gazdasági mechanizmus, a tulajdonviszonyok és a vagyonérdekeltség kérdéseivel foglalkozott.  Rektorként az új gazdasági mechanizmus szellemében bevezetett tantervi reformja jelentősen megújította az MKKE képzését; megszervezte a szimulációs rendszerű menedzser-továbbképzést. Részt vett a gazdasági mechanizmus reformjának kialakításában. Fontos szerepe volt a piaci szocializmus eszméjének kidolgozásában és terjesztésében. 1968 és 1978 között tagja volt a Hazafias Népfront Országos Tanácsának. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává 1973-ban, rendes tagjává 1980-ban választották meg.