Szend, 1907. június 3. – Budapest, 1973. november 20.

Gazdagparaszti családból származott, szülei 160 kat. holdon gazdálkodtak. Hat elemit és téli gazdasági iskolát végzett. Szülei családi birtokán gazdálkodott. 1932-ben maga is belépett a Független Kisgazdapártba. Az 1935. évi választásokon Cseh-Szombathy László főorvos mellett korteskedett. A 100–500 kat. holdas földbirtokosok képviseletében bekerült a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamarába. A második világháború alatt munkaszolgálatosnak hívták be. 1945. június 24-én Esztergom követeként beválasztották az Ideiglenes Nemzetgyűlésbe. 1945. november 4-én a Fejér és Komárom-Esztergom vármegyei választókerületben nemzetgyűlési mandátumhoz jutott. 1945–1947 között a kisgazdapárt Komárom vármegyei szervezetének az elnöke. 1946. szeptember 7-én bekerült az FKGP Országos Intézőbizottságába. 1947-től a Magyar Parasztszövetség Elnöki Tanácsának a tagja. 1946–1948 között a parasztszövetség jelölése alapján a magyar lótenyésztés országos felügyelője volt. 1947–1948-ban a Kisalföldi Földművelési Tanács tagja. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon Fejér és Komárom-Esztergom megyei választókerületben ismét mandátumot szerzett. 1948. április 17-én, az FKGP első balatonkenesei értekezletén beválasztották a párt politikai bizottságába. 1949-ben családi birtokából 137 kat. holdat bérbe adott a Bábolnai Állami Gazdaságnak, és 23 kat. holdon gazdálkodott tovább. Hamarosan kulákká nyilvánították. A zaklatások miatt 1951-ben elhagyta a szülőfaluját, és 1952-ben a Budapesti Szeszipari Vállalatnál helyezkedett el agronómusként. 1956 után, szintén, mint agronómus, anyarozstermesztéssel foglalkozott a Phylaxia agrobiológiai osztályán. 1961-ben a Földművelésügyi Minisztérium kikérte a vállalattól, és bekapcsolódott a téeszszervezésbe. Ezután Gödöllőn dolgozott, mint főagronómus, később Dunabogdányba helyezték át, ahol a helyi Úttörő Termelőszövetkezet elnöke lett. 1968. április 18-án beválasztották a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Elnökségébe, ezt a tisztséget haláláig betöltötte.