Budapest, 1899

Munkáscsaládban született. Hat elemit végzett, majd kitanulta a bádogos szakmát, a segédlevél megszerzése után a Mezőgazdasági Gépgyárban kezdett dolgozni. 1917-ben bevonult tényleges katonai szolgálatra, az olasz frontra került, ahol 1918-ban fogságba esett; 1919-ben jött haza. 1920-ban besorozták a Nemzeti Hadseregbe, de nem vonult be, hanem Csehszlovákiába ment. Csak 1922-ben tért haza, mert a csehszlovák hatóságok kiutasították. Itthon letartóztatták, a katonai törvényszék 5 hónap fogházra ítélte, amit a Margit körúton töltött le, majd rendőri felügyelet alá helyezték. 1925-ben a Magyar Fémlemezipari Rt.-hez került, 1940-ig bádogos segéd volt, 1940-től más beosztásban dolgozott. 1949. márciustól az Alumíniumárúgyár Nemzeti Vállalat személyzeti osztályvezetője volt; 1950 elején kinevezték az üzem helyettes vezetőjévé. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, az üzemi pártszervezet vezetőségi tagja lett, egyhónapos pártiskolát végzett. 1950-ben az üzemi MDP-szervezet elnöke volt. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront országos listáján országgyűlési pótképviselővé választották meg, behívására 1950. november 30-án került sor.