Újpest, 1923. augusztus 15. – 2005

Apja géplakatos volt. A négy polgári osztály elvégzése után, 1938-tól a Láng Gépgyárban dolgozott vasesztergályosként, majd gimnáziumi érettségi vizsgát tett. Innen került 1948-ban a Külügyminisztériumba. Londonban miniszteri segédfogalmazó és Új- Delhiben mint ügyvivő teljesített diplomáciai szolgálatot. 1953 és 1956 között – követi rangban – Magyarország washingtoni külképviselete vezetője volt. 1956–1968 között a külügyminiszterhelyettesi tisztséget látta el; 1963-tól a minisztériumban a fejlődő országok foglalkozó osztályok felügyeletét látta el. 1968-ban megbízták a kairói nagykövetség vezetésével, 1970. júliustól Magyarország new Yorki ENSZ képviselet vezetője és meghatalmazott nagykövet volt. 1974. januárban felmentését javasolták, ismét külügyminiszterhelyettes lett, a nemzetközi szervezetek területének felügyeletével bízták meg.

1983. februárban tokiói nagykövetté kinevezését javasolta az MSZMP KB Külügyi Osztálya. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag volt.