Szombathely, 1925. szeptember 25.

Munkás családból származott, apja MÁV fűtő volt. A négy polgári osztályt Celldömölkön végezte, majd 1940-től Pápán kereskedelmi iskolába járt. 1945-ben az Ajkai Timföldgyár és Alumíniumkohóba került, mint laboráns. 1948-tól vegyészhallgató volt, 1950-ben fejezte be tanulmányait. Az egyetem elvégzése után öt hónapig a Fémipari Kutató Intézet munkatársa volt. 1950. októbertől a Moszkvai Színesfém Intézet Könnyűfémek Elektrometallurgiája Tanszékén aspiráns 1953. októberig. Hazaérkezése után 1954. januárig a MASZOBAL központban, majd 1954. júliusig a Nehézipari Minisztérium Alumíniumipari Igazgatósága munkatársa volt, szeptemberben nevezték ki igazgatónak. 1955. novembertől a Vegyipari Minisztérium csoportfőnöke volt; 1956. július 30-án kinevezték vegyipari miniszterhelyettesnek. 1957. január 1-jén a Nehézipari Minisztériumban lett vegyipari miniszterhelyettes, majd 1957. május 2-ától a nehézipari miniszter helyettese, 1963. március 20-ától 1971. május 12-éig a miniszter első helyettese. 1971. május 12. és 1975. május 15. között nehézipari miniszter, majd a Minisztertanács elnökhelyettese 1980. június 27-ig. Kikerülve a kormányból az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság elnöke volt 1984. június 27-ig, 1970-től az OMFB elnökségi tagja; 1973 és 1978 között Magyarország állandó KGST képviselője. 1980. június 27-én lett a Magyar Szabványügyi Hivatal elnöke, 1989. március 15-én nyugállományba vonult. 1945-1946-ban a Nemzeti Parasztpárt tagja volt. 1947-ben egy ifjúsági munkabrigáddal Jugoszláviában vasútépítkezésen vett részt. 1948. áprilisban lett a Magyar Kommunista Párt, majd az MDP, MSZMP tagja. 1962. november 24-én megválasztották az MSZMP Központi Bizottság póttagjává, rendes tag 1966. december 3. és 1985. március 28. között volt.