Kerkabarabás, 1919. január 5. – Mosdós, 1998. november 10.

Szegényparaszti családban született. Az elemi iskola után, 12 éves korától béresként dolgozott. 1934-től különböző uradalmakban, 1940-től Komárom vármegyében, 1941-től Sopron vármegyében summásmunkásként foglalkoztatták 1942-ig; közben 1939–1940-ben, Németországban dolgozott. 1942-ben vonult be katonai szolgálatra, 1945 szeptemberében tér haza a szovjet hadifogságból. Belépett a Magyar Kommunista Pártba, falujában megszervezte az MKP helyi szervezetét, majd annak titkárává választották, 1945. decemberben megválasztották az MKP Lenti járási titkárává. 1949. januártól az MDP nagykanizsai járási titkára, majd ugyanabban az évben a Zala megyei Pártbizottságra került, ahol 1956-ig dolgozott. 1949. júliustól 1953-ig a megyei pártbizottság párt-és tömegszervezetek osztálya vezetője, majd megyebizottsági titkár volt. 1957 januárjától az MSZMP Marcali Járási Pártbizottságra került titkárnak. 1962-től 1964-ig a Somogy Megyei Tanács elnökhelyettese volt, majd megválasztották az MSZMP Somogy Megyei Bizottsága titkárává; 1975. áprilisban korkedvezményes nyugdíjba vonult. 1971. április 25. és 1980. március 6. között országgyűlési képviselő volt, mandátumát mindkét alkalommal Somogy megye 1. számú egyéni választókerületében szerezte meg. Elvégezte a mezőgazdasági technikumot, és agronómusi szakképzettséget szerzett. 1966-ban államvizsgázott a kétéves pártfőiskolán.