Budapest, 1921. március 19.

A Pázmány Péter Tudományegyetemen – az Eötvös Collegium tagjaként – magyar-angol szakos tanári oklevelet szerzett 1944-ben, majd bölcsészdoktorit 1947-ben. 1944–1945-ben, a bécsi Collegium Hungaricum állami ösztöndíjasa, majd hazatérve a fővárosban középiskolai rendes tanár volt. 1946-ban kinevezték a Pázmány Péter Tudományegyetemre, az ELTE BTK Esztétika Tanszéken, illetve az I. sz. Filozófiai Tanszéken tanársegéd, majd 1949-ig egyetemi adjunktus, 1960-ig intézeti tanár illetve docens volt. Egyetemi tanár 1960-tól 1990-ig volt, a tanszéket 1971–1990-ben vezette. 1957-től 1959-ig a művelődésügyi miniszter helyettese, majd 1969-ig az MTA Filozófiai Intézetének igazgatója. 1959-ben lett a filozófiai tudományok doktora. A Magyar Tudományos Akadémiának 1967-ben levelező, 1987-ben rendes tagja lett.