Szeghalom, 1910. szeptember 2. – Gyömrő, 1975. október 25.

Munkáscsaládból származott. Eredetileg hat elemit végzett, majd az ipariskolában ácsnak tanult. 1926-tól 1935-ig szülőfalujában űzte szakmáját, ezután 1937-ben a fővárosba került, és 1939-ben a MÁVAG-nál helyezkedett el. 1944. novemberig gépmunkásként kereste kenyerét. A nyilasuralom alatt bujkálnia kellett. A háború után a Ganz Vagon- és Gépgyárban dolgozott, az építőmunkások főbizalmija lett. 1945-ben belépett a Független Kisgazdapártba; bekerült a Pest megyei szervezet vezetőségébe, majd az országos nagyválasztmányba. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a Pest megyei választókerületben pótképviselő lett. 1948. november 16-án behívták az Országgyűlésbe. 1948. augusztus 18-án a kisgazdapárt őt delegálta az Országos Széchényi Könyvtár igazgatóságába. 1948. október 7-én a párt politikai bizottsági tagja lett. Szorosan együttműködött a baloldali pártvezetőséggel. 1949. május 15-én a Magyar Függetlenségi Népfront Pest megyei listájáról újabb mandátumot szerzett, egészen 1967. január 28-ig képviselő volt a Hazafias Népfront Pest megyei listájáról. 1949-től a Magyar Gyárépítő Nemzeti Vállalat főbizalmija és a műhelybizottság titkára. 1949 és 1953 között a Magyar Függetlenségi Népfront Országos Tanácsának tagja. 1950. augusztus 1-jén belépett a Magyar Dolgozók Pártjába. 1950-ben beválasztották a Pest Megyei Tanács tagjai közé; a testület megalakulásától tanácselnök-helyettes. Ezekben az években befejezte az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályát, majd Tanácsakadémiát végzett. Jogi tanulmányokba is belekezdett, de az egyetemet nem fejezte be. 1958-ban a Monori Járási Tanács elnökévé nevezték ki. A Magyar Szocialista Munkáspártba is belépett. Az 1960-as évek elején részt vett a termelőszövetkezetek szervezésében. Tevékenyen közreműködött a Duna menti árvízvédelemben, kitüntetésben is részesült. Járási tanácselnökként 1970. március 31-én nyugalomba vonult. Ezután is végzett közéleti munkát az MSZMP monori járási és gyömrői városi bizottságában.