Budapest, 1926. október 9.–Budapest, 1986. december

Apja sapkakészítő mester volt. Polgári iskolát végzett, majd 1940-től a Márkus Miksa Vasgyárban, 1943–1944-ben a Braun Testvérek vasüzemében lakatosinasként és segéd munkakörben dolgozott. 1946–1947-ben a Terézvárosi Dolgozók Szövetkezetében lakatos volt. 1945-ben lett tagja a Magyar Kommunista Pártnak, 1947–1949-ben az MKP VI. kerületi Bizottsága osztályvezetője. 1949-1950-ben a MINSZ Budapesti Bizottsága osztályvezetője, majd két éves pártfőiskolán tanult. 1952–1953-ban az MDP KV Szervezési Bizottság munkatársa, 1953. június 28. és 1956. októbere között az MDP Központi Vezetőség (Bizottság) Iroda vezetője volt, 1956-1957-ben a Belügyminisztérium alkalmazottja őrnagyi rendfokozatban. 1958-ban áthelyezték a Külügyminisztériumba; 1958-1959-ben, Bécsben, 1964–1969-ben, Frankfurtban, majd Kölnben, 1972–1976-ban, Berlinben teljesített beosztott diplomataként külszolgálatot. 1982-ben kinevezték Magyarország berni nagykövetévé. 1986. júliusban nyugalomba vonult.