Szombathely, 1937. május 17.

Gépésztechnikusi végzettséget szerzett, 1955-től a Répcelaki Sertéstenyésztő Vállalat főgépészeként dolgozott, 1959-ben lett az Országos Sertéstenyésztő Vállalat gépészeti előadója. 1960-1961-ben a Pápai Gépészképző Iskola műszaki előadója volt; majd a KISZ Vas Megyei Bizottság munkatársa volt. 1958-ban lépett be a Magyar Szocialista Munkáspártba, 1966-ban került be a pártapparátusba, a Vas megyei Pártbizottság Párt- és Tömegszervezetek Osztálya munkatársa. 1969-ben választották meg az MSZMP Körmendi Járási Bizottság első titkárává; 1972-1975-ben elvégezte az SZKP KB három éves pártfőiskolát. Hazatérése után az MSZMP Szombathelyi Járási Bizottság első titkára, a megyei pártbizottság tagja. 1970-ben elvégezte az agrártudományi egyetemet. 1978-tól az MSZMP Vas megyei Bizottsága gazdaságpolitikai titkára, 1988. december 3-án választották meg az MSZMP Vas megye első titkárává.