Nyíregyháza, 1904. április 4. – Nyíregyháza, 1966. június 8.

Apja földműves kisbirtokos. Hat elemit, később mezőgazdasági szakiskolát végzett. Egész életét Nyíregyháza mellett, egy tanyán élte le. 1926-tól, apjától örökölt 6, majd 1945-től 13 kat. holdra kiegészült földjén gazdálkodott. A helyi olvasókörben kezdett el érdeklődni a politika iránt, főként a Népszavából tájékozódott. 1931-től a Magyarországi Szociáldemokrata Párt tagja. A népi mozgalomhoz mindenekelőtt Veres Péter és Szabó Dezső műveinek megismerése vonzotta. Gyakran állt rendőrségi felügyelet alatt. 1944-ben tanyáján zsidó menekülteket bujtatott. 1945 áprilisában az SZDP-ből átlépett a Nemzeti Parasztpártba, hamarosan megválasztották a nyíregyházi szervezet elnökévé és a Szabolcs megyei választmány tagjává. 1947-1948-ban megyei párttitkár, és ugyancsak 1947-1948-ban tagja a megyei törvényhatósági bizottságnak. 1947. augusztus 31-étől a Szabolcs és Szatmár megyei választókerületben megválasztott országgyűlési képviselő. Megyei vezetőtársaival 1948 szeptemberében memorandumot szerkesztett az erősödő sztálinista politika, az MDP mind nagyobb befolyása, a parasztpárt egyre szembetűnőbb elsorvasztása ellen, amiért a pártvezetés azonnal felfüggesztette tagságát. 1949-ben belépett az általa alapított Új Élet Termelőszövetkezetbe; a következő évben megválasztották elnöknek. 1960 és1965 között adminisztrátor a tsz nagycserkeszi irodáján. Az 1960-as években városi és megyei tanácstag; e tisztségekre történt jelölését az 1950-es években még visszautasította.