Szeged, 1897. október 17. – Szeged, 1982. szeptember 3.

Tiszai, illetve dunai folyami hajósok leszármazottja. Az elemi iskola hat osztályának az elvégzése után szülei szabónak taníttatták. Szeged után 1913-tól Nagybecskereken inaskodott tovább; belépett a szakszervezetbe. 1915-ben Budapesten talált munkát. A következő évben belépett a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. A Tanácsköztársaság idején vöröskatona volt. 1922-ben visszatért Szegedre. 1927 és 1931 között a szabók szakszervezetének a függetlenített titkára. 1932–1933-ban napszámosmunkát vállalt a szegedi tóépítkezésen. 1930 és 1940 között több alkalommal tagja a szociáldemokrata párt szegedi végrehajtó bizottságának. 1944 áprilisában a Zemplén megyei Ricsére internálták, ahonnan augusztus 31-én szabadult, és hazatért Szegedre. A város felszabadítása után, október közepén az ideiglenes polgármesteri hivatal megbízta a közmunkaügyek vezetésével. Az újjászerveződő szakszervezetek működését összehangoló városi bizottság titkára, és a helyi Munka című lap szerkesztője. Kezdettől tagja volt Szeged ideiglenes törvényhatósági bizottságának. 1945 áprilisában megválasztották az MKP városi titkárának, majd 1946 októberétől a párt nagy-szegedi végrehajtó bizottsági elnöke lett. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési választásokon a Csongrád–Csanád vármegyei választókerületből bekerült a törvényhozásba. Az 1947. évi választásokon nem jutott mandátumhoz. 1948-ban kinevezték a Szegedi Belkereskedelmi Igazgatóság igazgatójává, majd a Csongrád Megyei Erdőgazdaság Nemzeti Vállalat vezetőjévé. A tanácsrendszer bevezetésekor, 1950 őszén Szeged város tanácselnökévé választották. E tisztségét 1958. évi nyugdíjazásáig betöltötte.

Életében fontos szerepet játszott az eszperantó nyelv. 1920-ban Budapesten belépett a Magyarországi Eszperantista Munkások Egyesületébe. 1922 és 1926 között az egyesület szegedi csoportjának a vezetője. Az egyesületet a hatóságok 1934-ben betiltották. 1956-ban ismét bekapcsolódott az eszperantisták munkájába, egy évtizeden át ő rendezte sajtó alá az Eszperantista Béke Világmozgalom Paco című folyóirata Magyarországon megjelenő számait.