Budapest, 1921. április 8.–Budapest, 1978. március

Apja molnársegéd volt. A négy polgári osztály elvégzése után, 1936-tól az Általános Fogyasztási Szövetkezetnél kereskedő tanuló, majd 1939-től az AFOSZ felszámolásáig segéd illetve az Általános Háztartási Szövetkezetnél 1942-ig szakmájában dolgozott. 1936-ban kapcsolatba került a Magyarországi Szociáldemokrata Párt pesterzsébeti ifjúsági csoportjával. 1938-ban Csepelen az ifjúsági csoport vezetőségi tagja, 1940-ben OIB tag lett;  illegális kommunista, feladata a Budapest déli ifjúsági csoportok megszervezés volt. 1942-ben bevitték a rendőrségre, de rövidesen szabadlábra helyezték. 1942-ben bevonult katonának, 1943–1944-ben, a Honvédelmi Minisztériumban teljesített szolgálatot, mint géptávírász. Ellenállási csoport megszervezésére kapott megbízatást, de feladatának nem tudott eleget tenni, mert letartóztatták és 1944 májusában a hadbíróság 3 évre ítélte munkásmozgalomban való részvétele miatt. 1944 novemberében többedmagával megszökött. 1945-ben MADISZ területi titkár, a pesterzsébeti pártszervezet ifjúsági felelőse, később tömegszervező, majd propagandista; tagja lett a MADISZ országos vezetőségének. 1946. szeptemberben az MKP Heves megyei Bizottság agitációs és propaganda osztály vezetője lett. Három hónapos pártiskolát végzett, majd 1948. januártól az MKP Pest megyei Bizottság agitációs és propagandaosztály vezetője, 1949. októbertől egy évig illetve 1954. június és 1956. január között az MDP KV Párt és Tömegszervezetek Osztálya instruktora; közben 1952. szeptemberben befejezte a két éves pártfőiskolát végzett, 1954. júniusig a KV PTO szakszervezeti osztályát irányította. 1956. január 16. (más forrás szerint 1956. január 22.) és 1959. január 14. között az MDP, majd az MSZMP Vas megyei Bizottsága első titkára volt. 1956. október 27-én lemondott funkciójáról, másnap a szovjet csapatokhoz menekült, november 4. után visszatért, de november 16-án egy hónapra Baranyába küldték pártszervező munkára. Decemberben átvette a megyei pártbizottság vezetését. 1966-ban államvizsgázott le az MSZMP Pártfőiskolán.