Teke, 1902. augusztus 10. – Budapest, 1962. december 13.

Értelmiségi családban született, apja jegyző  volt. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, majd a besztercei német, illetve a kolozsvári és a szászvárosi magyar gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1924-ben elvégezte a Magyar Királyi József Műegyetem közgazdasági karán a negyedik évfolyamot. 1925-ben, Debrecenben jogi doktorrá avatták. 1931-től előbb Budapesten, majd Debrecenben ügyvéd mellett vállalt munkát, közjegyzői feladatokat látott el. 1932-1933-ban ösztöndíjas volt az amerikai Springfield Főiskolán, ahol közgazdasági tanulmányokat folytatott. Hazatérése után ügyvédi-bírói szakvizsgát tett, ezután kinevezték közjegyző-helyettessé. Az 1930-as évek óta szoros kapcsolat fűzte a népi írókhoz, különösen Darvas Józsefhez és Veres Péterhez. 1945 februárjában belépett a Nemzeti Parasztpártba. 1945-ben Szeghalmon részt vett a földreform végrehajtásában, közjegyzőként a földigénylő bizottság adminisztrációs vezetője. 1945. júliustól decemberig Komárom-Esztergom megye főispánja volt. Ezután Budapesten közjegyzővé nevezték ki, de néhány hónap múlva lemondott, mert az NPP függetlenített pártfunkcionáriusa lett. 1946-ban bekerült a párt országos apparátusába; előbb a szervezési, novembertől a sajtó és propagandaosztály, 1948 áprilisától a gazdasági osztály vezetője volt. 1946-ban a Budapesti Nemzeti Bizottságba is beválasztották. 1947. május 4-étől az országos pártvezetőség tagja. 1948. szeptember 14-étől a Nemzeti Parasztpárt főtitkár-helyettese és az intézőbizottság elnöke. 1948-tól a pártbíróság tagja, előadója, jelentős szerepe volt a párttagság politikai felülvizsgálatában. 1948. november 6-án a parasztpárt végrehajtó bizottsága a Magyar Nemzeti Bank főtanácsosi posztjára jelölte. 1947. április 24-étől az NPP kormánypolitikai bizottságának a tagja. Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a parasztpárt országos listájáról bekerült a törvényhozásba. Mandátumát 1949. május 15. után is megőrizte, akkor a Magyar Függetlenségi Népfront listáján, a Békés megyei választókerületből jutott be az Országgyűlésbe. Parasztpárti tagsága 1951-ben szűnt meg; a Magyar Dolgozók Pártjába nem lépett be. 1952-től a Budapest IX. Kerületi Tanács tagja volt, 1954 és 1958 között a tanács végrehajtó bizottsága elnökhelyettese. 1958 után különböző vállalatoknál vállalt állást, halála előtt a Kézműipari Vállalat, illetve az Élelmezési Gépexport Iroda jogtanácsosa volt.