Pusztaecseg, 1907. július 29.– Dévaványa, 1971. április 1.

Módosabb paraszti családból származott, szülei 35 kat. holdon gazdálkodtak. Hat elemit és téli mezőgazdasági tanfolyamot végzett. 20 kat. hold saját földjén gazdálkodott, s hozzá 40 kat. holdat bérelt a romai katolikus vallásalapítvány pusztaecsegi birtokából.
1935-ben belépett a Független Kisgazdapártba, aktívan részt vett a megyei pártéletben. 1937-től a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara tagja. 1940-ben bekapcsolódott a Baranyából elindított „kalászos” gazdamozgalomba, az országos előkészítő bizottság tagja. A helyi ezüstkalászos gazdakör megalakulása után társai elnökké választották. 1942-től a Magyar Parasztszövetségben tevékenykedett, bekerült a Szolnok megyei vezetőség tagjai közé. 1947. augusztus 31-én Szolnok megyében elindult az országgyűlési választásokon; pótképviselő lett. 1949. január 25-étől behívás útján tagja a képviselőháznak. Ugyanaznap bekerült az FKGP Politikai Bizottságába; a párt küldötte az Országos Földbirtokrendező Tanácsban. Képviselősége megszűnte után tovább gazdálkodott 20 kat. hold földjén, amelyet később felajánlott a helyi állami gazdaságnak. 1951-ben a Tiszántúli Talajjavító Vállalatnál helyezkedett el. Mivel korábbról nagy tapasztalatokkal rendelkezett a szikes talajok javításában, idővel ő lett a vállalat fő agronómusa. Közben beköltözött Dévaványára. 1968-ban a talajjavító vállalattól ment nyugdíjba.