1926

Apja kőműves segéd volt. Az elemi iskola elvégzése után maga is követte apja példáját, kőművesmesterséget tanult, segédként dolgozott 1945-től 1948-ig különböző helyeken. 1947-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, gimnáziumi érettségi vizsgát tett, majd egy évig pártiskolába járt. 1949-től 1951-ig pártiskolai előadó volt, majd 1951-1952-ben a Vasmegye című lap helyettes szerkesztője. 1953-ban kinevezték a Vas megyei pártoktatók házának vezetőjévé, majd az MDP Sárvári Járási Pártbizottság másodtitkára lett 1956. októberig. 1956. november után az MSZMP Sárvári Járási Pártbizottság első titkárának választották. 1960. májustól az MSZMP Vas megyei Pártbizottság párt-és tömegszervezetek osztálya vezetője volt, az MSZMP Vas megyei első titkára 1963. december 27. és 1966. április 30. között.