Budapest, 1926. május 19.

Apja segédmunkás volt. Négy polgári osztályt végzett, majd 1942-től nyolc hónapig rádióműszerész tanuló volt, ezután a Seifert Téglagyárban dolgozott. 1943-ban a Pestlőrinci Ipartelepek Rt. betanított munkása lett, 1945-ben vették fel az Egyesült Villamos Gépgyárba (Siemens), ahol gépmunkás munkakörben dolgozott. 1949-ig elvégezte a Kandó Kálmán Villamos-ipari Technikumot, technikus beosztást kapott. 1946-ban lépett be a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag volt. 1949-ben lett az MDP Bp. X kerületi
Bizottsága ipari osztály vezetője, 1951-ben az MDP Bp. VIII. kerületi Bizottságára helyezték hasonló beosztásban. 1954-ben, miután befejezte az MDP Pártfőiskolát, megválasztották MDP Bp. VIII. kerületi Bizottsága titkárává, majd másodtitkárává. 1957-ben ösztöndíjas hallgató lett a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol 1962-ben villamosmérnöki oklevelet szerzett. Ekkor kinevezték az Orion műszaki igazgatójává. 1970. szeptember 1-jén lett a Magyar Posta posta-vezérigazgató első helyettese, 1980. szeptember 1-jén kinevezték Magyar Posta vezérigazgatójává. 1983. július 1. és 1988. október 31. között a Magyar Posta elnöke volt, államtitkári rangban. Ekkor nyugállományba vonult.