Székesfehérvár, 1893. május 9. – Székesfehérvár, 1977. július 3.

Gazdagparaszti családból származott, a szülők 40 kat. holdon gazdálkodtak. Az elemi iskola öt osztálya után két évig gimnáziumba járt. 20 kat. hold földjén mintaszerű gazdálkodást folytatott. Fiatalon bekapcsolódik Székesfehérvár közéletébe. 1926-tól 1945-ig a gazdakör elnöke. 1936-ban belép a Független Kisgazdapártba, a helyi szervezet elnöke és az országos nagyválasztmány tagja lesz. A front elvonulása után nagy lendülettel kapcsolódott be a kisgazdapárt újjászervezésébe. 1945–1947-ben az FKGP képviselője a fehérvári nemzeti bizottságban és a vármegyei törvényhatósági bizottságban. 1945. november 4-én nemzetgyűlési képviselővé választották. 1946. szeptember 7-étől az FKGP Országos Intézőbizottságának a tagja. 1947. június 15-én a párt Fejér vármegyei vezetősége megbízta az ügyvezető elnöki teendők ellátásával. Az 1947. augusztus 31-ei országgyűlési választásokon pótképviselő lett. 1945 és 1947 között a Székesfehérvári Egyházmegyei Takarékpénztár, a Székesfehérvári Gazdák Termelő-, Értékesítő és Fogyasztási Szövetkezete, a Bor- és Gyümölcsszeszfőzde Szövetkezet, a Székesfehérvári Közjóléti Szövetkezet, valamint a Székesfehérvár Város Közművei Rt. igazgatósági tagja. 1956 őszén nem vállalt szerepet. Mandátuma megszűnte után 1960-ig gazdálkodott. 1960-ban belépett a termelőszövetkezetbe, itt dolgozott 1973-ig. Haláláig a Hazafias Népfront megyei bizottságának a tagja volt.