Makó, 1900. január 25. – Makó, 1978. október 17.

Szülei 12 kat. holdon gazdálkodtak. A makói gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi egyetem orvosi karán abszolutóriumot szerzett, de tanulmányait szülei halála miatt nem tudta befejezni. Makón zöldség- és hagymamag termelésével foglalkozott. 1941-től a Mezőgazdasági Termelők Egyesült Szövetkezete makói szárítóüzemének szociális osztályát vezette. 1944. augusztus 1-jétől 1948. április 30-ig ő irányította a négyszázötven főt foglalkoztató cég munkáját. 1935-ben belépett a Független Kisgazdapárt makói szervezetébe. 1946-tól a helyi szervezet számvizsgáló bizottsági tagja, 1948 áprilisától az FKGP képviseletében bekerült az újjáalakított Csanád Vármegyei Nemzeti Bizottságba. Júliusban beválasztották a megyei pártvezetőségbe. Októberben részt vett a második balatonkenesei értekezleten, amely, ha feltételekkel is, de elfogadta a szocializmus kommunisták által meghirdetett programját. Az 1945. november 4-i nemzetgyűlési, majd az 1947. augusztus 31-ei országgyűlési választásokon is elindult Csongrád és Csanád megyei választókerületében; mindkét alkalommal pótképviselő lett. 1948. november 16-án behívták az Országgyűlésbe. 1949 elején tagja lett a párttagság felülvizsgálatát végző tisztogató bizottságnak. Mivel nem értett egyet a korábbi demokratikus koalíciós politika szervezeti kereteinek felszámolásával, az új népfront létrehozásával, valamint a kisgazdapárt önállóságának feladásával, 1949 tavaszától visszavonult a politikai élettől. 1948 júliusában Erdei Ferenccel létrehozták a három makói népi szövetkezet gazdasági társulását a hagyma és a zöldségfélék felvásárlására; a társaság helyettes vezetőjeként dolgozott szeptember végéig. Képviselőségének megszűnte utána saját földjén gazdálkodott, majd 1953-ban gyári munkásként helyezkedett el Budapesten. 1954-ben visszatért Makóra, és feles bérletben szőlőt és gyümölcsöt termesztett. 1960-ban 2 kat. hold és 1100 négyszögöl földjét felajánlotta a helyi termelőszövetkezetnek. 1963-tól 1976-ig a kiszombori szeszfőzde vezetője volt, innen ment nyugdíjba.