Szentes, 1925. január 28.–Deszk, 1999

Földmunkás családból származott, apja kubikus volt. Hat elemi osztályt és két polgárit végzett, cseléd volt, majd 1941-től kubikosként dolgozott; 1943-ban csatlakozott a földmunkás-szövetséghez. 1945-ben lépett be a Magyar Kommunista Pártba, áprilistól 1946. márciusig Szentesen rendőr volt, majd apja juttatott földjén dolgozott. 1948-ban a helyi földműves-szövetkezethez került. Egy hónapos pártiskola elvégzése után megválasztották az MKP szentesi járási titkárává, megyei pártbizottság politikai munkatársa, 1950-ben egy évig pártfőiskolára járt, majd az MDP Központi Vezetőség Agitációs és Propaganda Osztály politikai munkatársa. 1954. júniustól 1956. november 20-ig az MDP, majd 1957. májustól az MSZMP szentesi járási első titkára. 1957-től 1960-ig elvégezte a Szovjetunióban az SZKP főiskolát, hazajövetele után 1960. augusztus 6-án megválasztották az MSZMP Csongrád megyei első titkárává. Funkciójából 1962. október 26-án felmentették, mert  1962. október 30-án a Csongrád Megyei Tanács VB elnöke lett, valamint a megyei párt-végrehajtóbizottság tagja. Megyei tanácselnöki megbízatása 1971. május 21-én ért véget.