Hódmezővásárhely, 1930. szeptember 23.

Apja földműves volt, kezdetben a családi foglalkozást gyakorolta. 1950-ben hivatásos katona lett, a Fegyvernemi Tiszti Iskolán tanult. 1956-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián, 1972-ben a Vezérkari Akadémián fejezte be tanulmányait. Két évig zászlóaljparancsnok, három évig ezredparancsnok helyettes, nyolc évig ezredparancsnok, majd öt évig hadosztályparancsnok volt. 1977-től vezérőrnagyi rendfokozatban az 5. Hadsereg parancsnokának első helyettes. 1984. decemberben kinevezték az 5. Hadsereg parancsnokává. 1985. szeptembertől altábornagy. 1948-ban lépett be a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag. 1985. június 8-án Fejér megye 6. számú egyéni választókerületében országgyűlési képviselővé választották, tagja az MSZMP Néphadseregi- és 5. Hadseregi Bizottságának.