Garadna, 1881. július 20. – Garadna, 1960. január 27.

Apja gazdálkodó, majd községi bíró volt. Hat elemit végzett, majd a családi gazdaságban dolgozott, házassága után az örökölt 7 kat. holdján önállóan kezdett gazdálkodni. Katonai szolgálatát Ausztria területén teljesítette, az első világháborúban nem került frontszolgálatra. A második világháború végéig állattartásból és cséplőgép-bérlésből 120 kat. holdas parasztbirtokot szerzett. Az 1930-as évek végén bekapcsolódott a Független Kisgazdapárt helyi szervezetének tevékenységébe, ezekben, az években két alkalommal is megválasztották szülőfaluja bírójává. 1944. decemberben Perényben munkaszolgálatra vitték, 1945-ben rövid időre Szikszóra internálták. 1947-ben kilépett a kisgazdapártból, s csatlakozott a Magyar Függetlenségi Párthoz. Képviselő-jelöltséget vállalt; a törvényhozásba a Borsod megyei választókerületből jutott be. Mandátumát 1947. november 20-án az Országos Nemzeti Bizottság törvénytelen döntése nyomán megsemmisítették. Visszatért falujába; több alkalommal letartóztatták, hetekig raboskodott Miskolcon és Encsen. Folyamatosan pénzbírságokkal sújtották, szabálysértési eljárásokat indítottak ellene, végül kuláklistára rakták. Földbirtokának az állam javára történt felajánlását először visszautasították, később elfogadták. Halálakor már csak 5 kat. hold földdel rendelkezett.