Budapest, 1926. március 6.

Szülei parasztemberek voltak, apja segédmunkásként dolgozott nyugdíjazásáig különböző üzemekben. Az elemi elvégzése után 1940-ben autónyerges tanonc szakmát kezdett tanulni, majd 1943-ban felszabadult a Taxiipari Szövetkezetnél. A szakmában rövid ideig dolgozott, mert 1944 tavaszán behívták munkaszolgálatra a pestlőrinci repülőgépgyárba, ahol a szakmájában foglalkoztatták 1944 végéig. 1945. április végéig a Nemzeti Segélynél dolgozott, mint raktárnok, majd 1945 májusától 1949 májusáig a Kispesti Textilgyárban alkalmazták mint segédmunkást.. 1945. februárban lépett be a Magyar Kommunista Pártba, részt vett a MADISZ kerületi szervezetének megalakításában, 1946-ban Békésgyulán elvégezte a MADISZ vezetőképző iskola egy hónapos tanfolyamát, majd a MADISZ kerületi titkáraként dolgozott 1946 közepéig. 1948-ben egy hónapos pártiskolára küldték, visszatérése után a XVIII/2-es pártkörzet alapszervi titkára volt 1949 májusáig. 1949. májusban az MDP XVIII. kerületi Bizottság agitációs propaganda titkára lett. 1949. júniusban az MDP Budapesti Pártbizottság Agitációs Propaganda Osztályára került, politikai munkatárs volt 1956. október 28-ig, amikor pártmegbízatásból tagja lett a XVIII. kerületi Nemzeti Bizottságnak. 1956. novemberben MSZMP pártszervezői feladatot kapott, az MSZMP XVIII. kerületi Intéző Bizottság elnökévé választották, később a kerületi pártbizottság első titkára volt 1962-ig. 1962 őszén kétéves pártfőiskolára ment, 1964-ben visszakerült a XVIII. kerületi pártbizottság első titkári munkakörébe; 1971-ben mentették fel funkciójából. 1950-ben öt hónapos, 1953-ban egyéves pártiskolát végzett.