Nagygút, 1914. június 22. – Budapest, 1995. január 30.

Apja szegényparaszt, majd mezőőr volt. Négy elemi osztályt végzett, 1925-től gazdasági cseléd, 1927-től 1935-ig Vencen községben földműves, majd 1937-1941-ben a Latorca RT. Igazgatósága erdésze. Erdészeti szakiskolát végzett, 1940-ben erdész szakvizsgát tett. 1941-től a 8. kerékpáros zászlóalj katonájaként frontszolgálatot teljesített, 1943. januárban a Don-kanyarban szovjet hadifogságba esett. Krasznogorszkban elvégezte az antifasiszta iskolát, 1944. január-áprilisban A. F. Fjodorov tábornok partizánegységében harcolt Ukrajnában, majd egy önálló egység élén Munkács, Huszt és Szolyva környékén hajtott végre diverzáns akciókat 1944. augusztus-októberben. 1945-ben lett a Magyar Kommunista Párt tagja, eleinte a KV Gazdasági Osztályán dolgozott, 1946-tól az MKP Zemplén megyei pártbizottsága tagja. 1948-ban átkerült a Magyar Néphadsereg állományába, 1949-1950-ben egy harckocsizó ezred, 1952-ig a 7. sz. gépkocsizó hadosztály, illetve 1950-től egy gépesített hadtest parancsnoka; 1952. novembertől a páncélos csapatok parancsnoka 1954-ig; vezérőrnagyi rangban. 1956. október 23-án vezérkari tiszti tanulmányai miatt Moszkvában tartózkodott, október 29-én tért vissza Budapestre. A szovjet csapatok 1956. november 4-i megindulásakor Janza Károly honvédelmi miniszterrel együtt az ellenállást megtiltó parancsot adott ki a magyar alakulatoknak, ezután Szolnokra távozott, ahol megbízták az új Honvéd Karhatalom felállításával. 1956. novemberben a szovjet csapatok által megszállt Budapesten megszervezte a fővárosi karhatalmi egységeket, altábornagyi rangban a honvédelmi miniszter első helyettese volt 1956. decembertől 1962-ig; a Néphadseregi Katonatanács elnökeként a megtorlás egyik irányítója, aktív részese. A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága tagja 1956. novembertől 1966. december 3-ig, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottság tagja 1966-tól volt. 1962-től a Magyar Honvédelmi Sportszövetség elnöke, majd 1967-től az újjászervezést követően a Magyar Honvédelmi Szövetség főtitkára 1969-ig, a Magyar Partizánszövetség főtitkára 1969-től 1982. január 1-jéig, a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége alelnöke 1982-1989-ben. 1956-ban befejezte a Szovjetunióban a vezérkari tiszti iskolát. Országgyűlési képviselő 1949. május 17. és 1985. április 19. között, előbb a Magyar Függetlenségi Népfront Borsod-Gömör-Zemplén-Abaúj választókerületi, 1953. május 17-étől a MFNF illetve a Hazafias Népfront Heves megyei listájáról került be a törvényhozásba. 1967. március 19-étől Heves megye 9. számú, 1971. április 25-én Heves megye 6. számú, 1980. június 8-án Heves megye 11. számú egyéni választókerületében jutott mandátumhoz. 1953-tól 1985-ig az Elnöki Tanács tagja; 1985. június 8-ától országgyűlési pótképviselő.