1925

Gimnáziumban érettségizett. 1943-tól 1947-ig a Földhivatali Intézetnél, majd 1952-ig az Országos Szövetkezeti Intézetnél dolgozott. 1952-tól 1954-ig a Mezőgazdasági Szövetkezeti Bank alkalmazta. 1954-től a Magyar Nemzeti Bank II. számú területi iroda főelőadója volt. 1965. novembertől a Pest Megyei tanács elnökhelyettese, 1967. februárban az MSZMP KB Párt-és Tömegszervezetek Osztálya a Pest Megyei Tanács VB elnökének javasolta. Megválasztása után, 1967. júniusban politikai múltja miatt lemondott megválasztott tisztségéről.