1932. február 3.

Könyvkötő szakmát tanult, majd állam-és jogtudományi egyetemet, később a Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem szakosítóját végezte el. 1950-től könyvelői beosztásban dolgozott a Kömlődi Állami Gépállomáson, 1951-től vezető könyvelő volt. 1955-ben főkönyvelő lett a Tatai Állami Gépállomáson. 1951-ben lett tagja a Magyar Dolgozók Pártjának, majd MSZMP tag volt. 1961-tól az MSZMP Komárom megyei pártapparátusában tevékenykedett, a Tatai Járási Bizottság osztályvezetője volt. 1964-ben megválasztották Tata Város Tanács VB elnökévé. 1984. augusztustól a Komárom Megyei Tanács elnöke volt.