Abony, 1914. szeptember 11.– Budapest, 1974. augusztus 25.

Apja kubikus volt. Hat elemit végzett, majd cseléd, később napszámos. 1933-tól különböző helyeken kubikus munkából tartotta el családját. 1938. januárban lépett be a Magyarországi Szociáldemokrata Pártba, 1944. szeptembertől a Magyar Kommunista Párt tagja volt; 1956. novembertől MSZMP tag. 1945-ben kinevezték az abonyi járási rendőrség parancsnokává, 1946 novemberéig szülőhelyén a nemzeti bizottság elnöke. Két hetes FÉKOSZ tanfolyam elvégzése után lett a FÉKOSZ Szolnok megyei titkára. 1948. szeptembertől az OMB mezőgazdasági osztályán előadó, 1949. szeptemberben a mezőgazdasági osztály vezetője, 1950. októbertől elnökhelyettes. Az egy éves pártfőiskola befejezését követően a SZOT munkabér-és termelési titkára 1953-tól, 1954. novemberben nevezték ki az Állami Gazdaságok Minisztériuma miniszterhelyettesévé. 1957. áprilistól az Állami Gazdaságok Főigazgatóságának főigazgató helyettese, 1957 őszétől a MEDOSZ titkára. Közgazdaság-tudományi egyetemen folytatott tanulmányokat.