Pér, 1919. július 25.

Szülei gazdasági cselédek voltak. Öt elemi osztályt végzett, de már kilenc éves korától napszámos munkát is vállalt. 1938-ig uradalmi hónapos cseléd volt, majd a családi háztartást vezette. 1945-ben a földosztáskor kapott 8 kat. holdon egyénileg gazdálkodtak, majd 1949 őszén megalakították Töltéstaván a Béke Termelőszövetkezetet, eleinte tsz-tag, 1954-től kisegítő tag volt. 1950-ben lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, majd MSZMP tag volt. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Győr-Sopron megyei listáján pótképviselő lett, behívására 1957. május 9-én került sor. 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Győr megyei listáján ismét képviselő lett.