Budapest, 1897. január 26.–Budapest, 1993. július 22.

Tehetősebb parasztcsaládból származott, szülei Lajosmizsén 8 kat. holdon szőlőt és gyümölcsöt termesztettek. Apját tizenhárom éves korában elvesztette, anyja folytatta a gazdálkodást.

1915-ben Budapesten építőipari felső-iskolát végzett, majd mezőgazdasági szakiskolába járt, ahol bor- és pincekezelő szakképesítést szerzett. 1915. októbertől 1918. novemberig katona volt. Hazatérte után egy évig a Műegyetem hallgatója. A két világháború között 36 kat. hold tanyai birtokán, valamint 8 kat. hold szőlőjében és gyümölcsösében gazdálkodott.

1926-tól a Rassay-féle Függetlenségi Kisgazda-, Földműves- és Polgári Párt tagja, részt vett az 1926-os választási kampányban. 1931-ben belépett a Független Kisgazdapártba; a lajosmizsei kerületben ő szervezte meg a pártot. Személyes sikere is, hogy az 1935. évi választásokon Lajosmizsén az FKGP jelöltje, Mizsei György győzött. 1939-ben maga is képviselőjelölt, de a párt Pest megyei listájáról nem került be a törvényhozásba. 1935-től 1940-ig a Pest Vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke. 1944-ben részt vett az ellenállási mozgalomban.

1945. március 16-ától az FKGP Pest megyei szervezetének a főtitkára, majd a szervezet alelnökeként tevékenykedett. Dinnyés Lajossal együtt az FKGP Pest megyei újjászervezői. 1945-től 1949-ig a Pest megyei törvényhatósági bizottság tagja. 1945. november 4-én a Pest és Bács megyei választókerületben nemzetgyűlési képviselővé választották. 1947. augusztus 31-én a Pest megyei választókerületben pótképviselő lett; 1948. június 15-én behívták az Országgyűlésbe. 1947–1948-ban az országos nagyválasztmány tagja. 1948. július 13-án ismét a Pest megyei szervezet alelnöke lett; a gazdasági ügyeket intézte. 1947–1948-ban a Duna– Tisza Melléki Gazdák Beszerző és Értékesítő Szövetkezete igazgatósági tagja. A baloldali pártvezetőséggel való ellentétei miatt 1948 végén lemondott a mandátumáról, amit az FKGP Politikai Bizottsága 1948. december 16-án tudomásul vett.

Visszavonult a politikától és Lajosmizsén gazdálkodott. Az 1950-es években 36 kat. hold földjét a téesz betagosította, megmaradt szőlője jövedelméből élt. Később belépett a termelőszövetkezetbe, ahol az ellenőrző bizottság elnöke lett. Innen ment nyugdíjba.