Nagyszénás, 1946. szeptember 23.

Paraszti ősöktől származik. Az általános iskolát Orosházán és Békéscsabán végezte, 1965-ben érettségizett a szegedi Tartósító-és Húsipari Technikumban. 1971-ben a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerzett doktori diplomát. Bent maradt az egyetemen, három évig a JATE KISZ-bizottságának függetlenített titkáraként dolgozott. 1973 őszétől a jogi kar állam-és jogelméleti tanszékén tanársegéd, de tagja maradt a Csongrád megyei KISZ-bizottságnak, a központi bizottság egyetemi és főiskolai tanácsnak elnöke lett. 1976-tól 1981-ig a KISZ KB intézőbizottságának tagja. 1977-ben kinevezték egyetemi adjunktussá, 1976 és 1981 között a Szegedi Akadémiai Bizottság tudományszervezője is volt. 1983-tól 1986-ig Moszkvában az SZKP Társadalomtudományi Akadémiáján aspiráns volt. 1966-ban lett a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja, 1988. december 11-én az MSZMP Csongrád megyei tisztújító küldöttértekezletén kettős jelölés után a megyei pártbizottság első titkárává választották. 1989. április 12-én a párt Központi Bizottságának, másnap 13-án a párt politikai bizottságának is tagja lett, ekkor kapcsolódott be az országos politikába. 1988. július 1. és 1989. február 1. között a JATE Állam-és Jogtudományi Kar dékánja. A legfelső párttestület átszervezésekor az MSZMP politikai intézőbizottságába is bekerült. 1989. október 9-én, a Magyar Szocialista Párt alapító kongresszusán beválasztották az MSZP országos elnökségébe. 1989. november 1. és 1990. szeptember 1. között a párt vidéki titkára. 1990-től újra bekapcsolódott az egyetemi és főiskolai oktatómunkába. Főiskolai tanár a budapesti Általános Vállalkozások Főiskolának, meghívott előadója az ELTE ÁJTK jog-és állambölcseleti tanszékének, valamint a Szegedi Tudományegyetem Budapesti Médiaintézetének. 1990 óta országgyűlési képviselő. 1994. július 15. és 1998. június 8. között az MSZP–SZDSZ koalíciós kormány igazságügy-minisztere volt.