Debrecen, 1927. március 9.

Apja MÁV géplakatos volt. A debreceni Református Kollégiumban érettségizett, majd orvosi tanulmányokat folytatott. Az orvostudományi egyetemet 1951-ben végezte el; 1947. októbertől a debreceni Közegészségtani Intézetben gyakornok volt. 1951. novembertől 1955. júliusig a Szovjetunióban aspiráns, a moszkvai Központi Orvostovábbképző Intézetben tanult és dolgozott; az orvostudományok kandidátusa lett. Hazatérése után, 1955. augusztustól a Debreceni Közegészségtani Intézetben, majd 1956. januártól az Országos Közegészségügyi Intézet járványügyi osztályán dolgozott. 1958. szeptemberben lett a Budapesti Orvostudományi Egyetem Közegészségügyi Intézetének adjunktusa, majd tanszékvezető docense. 1951. februárban lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, 1956-ban átigazolták az MSZMP-be, 1957-ben alapszervi párttitkár volt. 1958 óta félállásban az MSZMP KB Tudományos és Közoktatási Osztály munkatársa. 1964 és 1968. március között az egészségügyi miniszter első helyettese, felmentésekor a KB Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztály a BOTE Közegészségtani Intézetének tanszékvezető docenssé történő kinevezését javasolta.