Budapest, 1922. július 28.

Apja vasöntő volt. Négy polgári osztályt végzett, 1936-tól mintakészítő tanonc, majd segéd volt a Ganz Hajógyárban 1946. októberig. 1939-től a Magyarországi Mintakészítők Szakszervezete tagja, belépett a vasasszakszervezetbe is. 1940-ban csatlakozott az illegális kommunista párthoz, 1945-ben lett tagja a Magyar Kommunista Pártnak. Munkahelyén üzemi bizottsági tag, MKP üzemi párt VB tagja, két hónapos pártiskolát végzett. 1946. októbertől 1947. márciusig az MKP XIII. kerületi Bizottság területszervezője, majd az MKP Nagy-budapesti Pártbizottság Szervezési Osztályán munkatárs, titkársági referens. 1949. márciusban kinevezték a DÉFOSZ szervezési osztályának vezetőjévé, 1950. májusban főtitkárhelyettes lett. 1950-től az első SZKP Főiskolára küldött funkcionárius csoport tagja. 1952. novembertől a KV Iroda vezetője. A KV 1953. júniusi plénumán kooptálták a testületbe; KV titkár lett. Felügyeleti területe: Ipari és Közlekedési, Adminisztratív, valamint a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya és a KV Iroda. Az Adminisztratív Osztály 1953 szeptemberéig tartozott hozzá. Az MDP III. kongresszusa után (1954) a Terv és Pénzügyi és Kereskedelmi Osztályt is alárendelték. Október 27. után felügyelete alá tartozott az Ipari és Közlekedési Nehézipari, Közlekedési, valamint Könnyűipari Szektor, Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, KV Iroda. Ezután felügyelete alatt volt az Ipari és Közlekedési Osztály, 1955 márciusában az Adminisztratív Osztály visszakerült felügyelete alá. A KV 1955. novemberi plénumán átrendezték a KV Titkárság felügyeleti rendjét. Ezután az Ipari és Közlekedési, a Külügyi Osztály, a KV Iroda, a Vasútpolitikai Osztály, valamint Borsod, Fejér, Nógrád, Veszprém és Zala megye tartozott hozzá. 1955. december 20-ától az Elnök Tanács titkárát és a KV Élelmiszeripari Csoportját is felügyelte. A KV 1956. júliusi ülésén megszüntették a megyék korábbi felügyeleti rendjét. Továbbra is hozzá tartozott az Ipari és Közlekedési, a Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, a KV-Iroda, valamint a Vasútpolitikai Osztály. A KV 1956. október 23/24-én éjszaka tartott ülésén kikerült a vezetésből. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront budapesti listáján országgyűlési képviselővé választották. 1956. november 1-jén a szovjet csapatokhoz menekült, 6-án Szolnokra vitték, ahol pártmegbízatást kapott, amelyről november 17-én lemondott. 1957. áprilisban lett a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja. Májustól az MSZMP Budapest XIII. kerületi pártbizottsága ipari osztályvezetője lett. 1957. szeptemberben beválasztották a kerületi pártbizottságba. 1959-től a Vegyipari Gép-és Radiátorgyár igazgatója volt.