Moson, 1929. május 13.

Napszámos családban született. Hat elemit végzett, 1945 és 1949 között szüleinek a földreform során juttatott 7 kat. hold megművelését végezte. 1945-ben lett a MADISZ, majd az EPOSZ tagja; 1947 augusztusában vették fel a Magyar Kommunista Pártba, MDP, majd MSZMP tag volt. 1949-ben ifjúsági pártiskolába járt, majd Kőszegen, később Kapuváron járási EPOSZ titkár volt. 1949. Szeptemberben megválasztották az EPOSZ Sopron megyei titkárává, 1950-től a MINSZ Győr-Sopron megyei titkárságán agitáció-és propagandafelelős. 1950. december és 1955. december között megyei DISZ titkár volt; közben 1951–1952-ben, Moszkvában Komszomol-iskolát végzett. 1955. decembertől az MDP mosonmagyaróvári járási titkára volt. A forradalom leverése után az MSZMP Győr-Sopron megyei pártbizottságán központi pártszervező, 1957. májustól a megyei pártközpontban a párt-és tömegszervezetek osztálya munkatársa. 1959. augusztusban megválasztották az MSZMP csornai járási titkárává, 1965. február-szeptemberben az MSZMP Győr-Sopron megyei Bizottsága párt-és tömegszervezetek osztályvezetője, majd megyei titkár. 1968-ban a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskolán mezőgazdasági mérnöki oklevelet szerzett. 1973-ban államvizsgázott az MSZMP Politikai Főiskolán. Parlamenti képviselő 1967. március 19. és 1975. április 11. között volt; mandátumát mindkét választáskor Győr-Sopron megye 9. számú egyéni választókerületben szerezte.