Békéscsaba, 1912. január 5. – Szeged, 1993. október 17.

Gazdagparaszti családból származott, apja 80 kat. holdon gazdálkodott. Felsőkereskedelmi iskolát és mezőgazdasági szakiskolát végzett. 34 kat. hold saját és 50 kat. hold bérelt földön gazdálkodott. A Független Kisgazdapártba Gyöngyösi János és Gálik János kérésére, 1944. november 1-jén lépett be. 1944. december 16-ától tagja volt az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek. A kisgazdapárt békéscsabai szervezetének titkára (1945–1948). Az 1945. évi nemzetgyűlési választásokon már nem lett képviselő. Tovább gazdálkodott, Látván, hogy a kisgazdapárt nem képes megvédeni a parasztság földtulajdonát, 1948 júliusában lemondott városi titkári posztjáról, majd novemberben kilépett a pártból, s visszavonult a politikai élettől. 1949-ben felajánlotta földjét az államnak, s állattenyésztő agronómusként a Békéscsabai Állami Gazdaságban helyezkedett el. Később részt vett a termelőszövetkezetek szervezésében, s maga is tagja lett a helyi téesznek.