Mosonmagyaróvár, 1906. szeptember 25.

Apja földmunkás volt. Hat elemi osztályt végzett, majd tíz éves korától napszámos volt Frigyes főherceg uradalmában, 1928-tól katonai bevonulásáig a Magyaróvári Kísérleti Gazdaságban kocsisként alkalmazták. 1944. májustól katona volt, 1945. februárban, mint komáromi utász szovjet hadifogságba esett. 1945. áprilistól a Krím-félszigeten kőműves inas, kőműves, majd ácsinas volt. 1948. augusztusban hazatért, visszament korábbi munkahelyére, szakszervezeti tag lett. 1949. októberben lépett be a Magyar Dolgozók Pártjába, majd MSZMP tag volt. 1949. decembertől Ádándon tanult egy hat hónapos állattenyésztő iskolában; 1951. februárban egy hónapig üzemi bizottsági iskolán vett részt, majd 1952. februárban hat hetes állattenyésztő iskolán és júliusban egy hónapig normás iskolán volt. 1952-től állattenyésztő a Magyaróvári Kísérleti Gazdaságban. 1954-ben városi tanácstaggá választották meg. 1953. május 17-én a Magyar Függetlenségi Népfront Győr-Sopron megyei listáján pótképviselővé választották, behívására 1957. május 9-én került sor. Parlamenti képviselővé választották 1958. november 16-án a Hazafias Népfront Győr-Sopron megyei listáján is.