A Külügyminiszterek Tanácsának párizsi találkozója. Résztvevõk: Bidault francia, Bevin angol, Byrnes amerikai, Molotov szovjet külügyminiszter. — május 2. Byrnes szóba hozza a Közép-Európában és a Balkánon állomásozó szovjet csapatok csökkentésének kérdését, és javasolja Bulgária, Magyarország és Románia fegyverszüneti feltételeinek módosítását. Molotov nem ért egyet a tervvel. — május 4. Byrnes javasolja, hogy tartsanak népszavazást a vitatott olasz–jugoszláv határrégióban, de Molotov ezt egész Venezia Giuliára és az Isztriai-félsziget területére is ki akarja terjeszteni. — május 6. Molotov felajánlja: amennyiben Triesztet Jugoszláviának ítélik, változtat álláspontján az olasz gyarmatok és a jóvátétel, valamint a Dodekaneszosz-szigetek hovatartozásának ügyében. Byrnes és Bevin elutasítja a tervet. — május 7. Határkérdés: Észak-Erdélyt Románia kapja; Bulgária megtarthatja Dél-Dobrudzsát; a Szovjetunió Besszarábiát és Észak-Bukovinát. → június 17.–július 12.