Veszprém vármegye közgyűlése javasolta a országgyűlésnek a zirci ciszterci apátság elválasztását Heinrichautól (ahová 1699. december 17. óta tartozott), mert: 1. az apátság lelkiekben kevés szolgálatot tesz a hazának; 2. az apátság jövedelmét a haza nagy kárára kiviszik; 3. magyarokat csak kis számban vesznek fel, az apátválasztásnál pedig megfosztották a magyarokat a passzív választójogtól. → május 18.