A katolikus püspöki kar konferenciája elfogadta az országgyűlés alsóházának két dunai kerületében tárgyalt Prileszky Károly-féle 12 pontos javaslatát: teljes vallásszabadságot nyújtott a protestánsoknak, de az 1608. évi országgyűlés kautélájával (kizáró feltételével), vagyis az ne járjon a katolikus vallás megrövidítésével. Ennek értelmében vegyes házasságot továbbra is csak katolikus pap előtt lehet kötni, a vegyes házassági perekben a püspöki szentszékek az illetékesek, büntetendő cselekménynek minősült az aposztázia. Ha a protestánsok nem fogadnák el ezen engedményeket, akkor maradjon érvényben az 1715:XXX. törvénycikk, amely a vallásügyek rendezését a királyra bízta.