Temesvárott megnyílt a szerb nemzeti egyházi kongresszus. (A magyarországi ortodox egyház megszerveződésének alapja az 1779. július 16-án királyi jóváhagyást nyert Rescriptum Declaratorium Illyricae volt.) A kongresszuson két markáns vélemény fogalmazódott meg az egyház jövőjéről: az egyik teljes elszakadást Magyarországtól és közvetlenül a dinasztia alá rendelődést kívánt, a másik a magyarokéval azonos jogok elnyerését szorgalmazta. → 1792. június 26.