A Kolozsvárott összeült erdélyi országgyűlésen Joan Bob fogarasi görög katolikus és Gerasim Adamović ortodox püspök a román nép nevében közös emlékiratot intézett II. Lipót királyhoz, amelyben az ortodoxok szabad vallásgyakorlatának kimondásáért, valamint a román nép negyedik nemzetként való elismeréséért folyamodtak. (Az emlékirat eredménye lett az 1791:LXVI. törvénycikk, amely az ortodoxoknak szabad vallásgyakorlatot biztosít, bár az ortodox vallást nem vette föl a négy bevett vallás mellé ötödiknek.)