A Történelmi Tár adatokkal elbeszélt rövid magyar történetet kíván közreadni és azt folyamatosan gazdagítani. 16 korszakra bontja a magyar történelmet, azokat rövid bevezetővel jellemzi; közli a korszak válogatott időrendjét (kronológiáját), a legfontosabb eseményekhez-folyamatokhoz kapcsolódó dokumentumokat (alapvető írott és képi emlékeket, térképeket, statisztikákat).

Magyarok krónikája tematikájában kiterjeszkedik a társadalom mindenkori politikai–népesedési–gazdálkodási–kulturális aktivitására, a Kárpát-medence természettörténelmére. Különös figyelmet kíván fordítani a magyar történelem európai–közép-kelet-európai beágyazottságára. Célja: erősíteni a történeti gondolkodásban a rendszerszemléletet, észrevétetni a történelem különböző tényezőinek egymásra hatását. Célja: megalapozni a reális jelen- és jövőszemléletet, a képességet, hogy eligazodhassunk a kiteljesedő politikai kultúra mind bonyolultabb gazdasági világszemléleti útkereszteződései előtt. Célja az is: a magyar állam és nemzet története iránt érdeklődő külföldi közönséget – nem utolsósorban –, az egyetemi hallgatókat eligazítani. Ezért a magyaron kívül közöljük azt angol, német, francia és orosz nyelven. (Az adatbázis A magyarok krónikája c. munka 2000. évi kiadásán alapul.)