Tovább az elektronikus kiadványokra
Tovább az Eseménytárra

 

 

A történeti kutatás egyik alapvető célja az események-folyamatok kezdetének, időtartamának pontos meghatározása. Ezt végzi a „kronológia” – időtan – mint a történettudomány egyik segédtudománya. Legyen szó emberi vagy természeti történelemről.

A „kronológia” ugyanakkor történetírói műfaj: a történések előadása szigorú időrendben. Ilyen értelemben a kronológiát a történelmi ábrázolás egyik műfajának tekintjük. A mi értelmezésünk szerint közli a történés pontos idejét, helyét és azt, hogy „akkor”, „ott” mi történt.

A Történelmi Tár segíteni szeretné a történések időbeli pontos meghatározásának újrabecsülését. Ezért is az Eseménytár közöl részben e-könyveket – tematikus kronológiai feldolgozásokat – és emellett kísérletet tesz a „vég nélküli” magyar történelmi kronológia létrehozására. (Kihasználva a digitális közlés és szerkesztés nyújtotta lehetőségeket.) Vég nélküli e kronológia, mert a szerkesztőség folyamatosan javítja-bővíti tényanyagát. Merthogy tisztában vagyunk azzal: mégoly biztosnak tűnő állításainkat is folyamatosan újra kell vizsgálnunk, okadatolását ki kell egészítenünk. Vég nélküli, mert az Időtár a magyar nemzet történelmének példáján megkísérli bemutatni: miként lehet a földi élet teljességét a történések időrendjével megragadni. Az Eseménytár szerkesztésében kiemelten számítunk kollégáink közreműködésére, javaslatokra, helyesbítésekre, kiegészítésekre.

A Magyar Történeti Kronológia támaszkodik hazai szakirodalom egészére. Összeállításának és szerkesztésének elveit a 2003-ban a História folyóiratban közzétett szerkesztői koncepció határozta meg. (Ezt alább közöljük.) A szerkesztői koncepcióban célul kitűzött, tematikájában „totális kronológiát” a rendszeres kiegészítések során, folyamatosan kívánjuk elérni.

A Magyar történeti kronológia összeállítója és szerkesztője Glatz Ferenc, olvasószerkesztője Burucs Kornélia, Pótó János. A szerkesztőbizottság: Csorba László, Gecsényi Lajos, Makk Ferenc, Molnár Antal, Pók Attila, Soós István, Szász Zoltán, Székely György, Tringli István, Zsoldos Attila. Szerzőit az adott fejezetek tartalomjegyzékénél közöljük.

V. N. Csernyecov elmélete szerint az ősi ­uráli népek ebben az időben vándoroltak fel délről (a Káspi- és az Aral-tó vidékéről) az Urál hegység keleti oldalához. (Feltevése pontról pontra ugyan nem ­igazolható, de az újabb eredmények ehhez igen ­köze­liek.) (→ Kr. e. 5000–3000)

A Sigir-tó partján, Jekatyerinburg környékén feltárt települések kora. A ­tőzeg­bányászás alkalmával a 19. század végétől kerültek elő a többrétegű ősi település ­leletei. A tőzegesedés miatt jól megőrződtek a szerves anyagból (fából, csontból) készült tárgyak is. A fából faragott, díszes nyéllel ellátott ivócsanakok, sí- és szántalpak, evezők, nyilak, állat- és ­emberfigurák közül különleges leletnek számít egy 5,3 m magas emberszobor, amely az átmeneti kőkorból származik. (A radiokarbon-keltezés szerint a 7900-as–7800-as évekből.)

A baltikumi átmeneti kőkori ­Kunda-kul­túra kora. Az itt feltárt tőzegtelepen lelt ­fa- és csontfaragványokat rokonították az 1950-es években az Urál keleti oldalán feltárt sigiri tőzegtelep (® 8000–300) hasonló faragványaival, s ebből az uráli ősnépesség nyugat–keleti, illetve kelet–nyugati vándorlására következtettek (Idreko, Brjuszov). Az újabb lelőhelyek feltárásával e feltevés értelmét veszítette, mivel kiderült, hogy hasonló faragványok több más ­lelő­helyen is előfordulnak e korban, így nem feltétlenül kell a két lelőhelyet egymással származási kapcsolatba hozni. Igaz, a kundai vonások egészen az Észak-­Urálig nyomon követhetők.

A zürjénföldi vimi és a kámai átmeneti kőkor időszaka. Az előbbin feltárt Visz nevű tőzegtelep igen gazdag leletanyagot szolgáltatott (sí- és szántalpak, íj, nyílvessző és egyéb fa- és csontfaragványok). Északon különösen a Vicsegda folyó völgye gazdag átmeneti ­kőkori emlékekben. A településeken tűzhellyel ellátott, négyszögletes alakú lakóházak maradványait figyelték meg.

A volga–okai átmeneti kőkori butovkai műveltség kora, amely az ún. posztszvidéri kultúrák egyike. László Gyula az őskőkori szvidéri műveltség e keleti ágának területén vélte az uráli őshazát.

A Dél-Urál nyugati és keleti oldalán két különböző késői mezolitikus (átmeneti kőkori) műveltség nyomai maradnak ránk (romanovkai–ilmurzinói, illetve jangelkai). Mindkettő erős déli (­Káspi-­vidéki, közép-­ázsiai) jegyekkel ­rendel­kezik. Ez bizonyára arra utal, hogy népességük délről húzódott az Urál vidékére. A szakirodalomban mindkét csoporttal kapcsolatban felmerült, hogy a még együtt élő uráliak hagyatéka lehet. A ­Jekatyerinburg közelében feltárt Nyizsnaja Makusa nevű településen sátorszerű, kerek alaprajzú, favázas lakóház nyoma került elő. Ez az épület az obi-ugorok ­későbbi kúpos kunyhójára, a csumra ­emlékeztet.

A Pecsora völgyében a ­közép-Urál-vidé­kiekhez hasonló őskőkori leletek és településnyomok jelennek meg.

Az Urál hegység késő őskőkori barlangjainak kora. (Kapovaja, Medvezsja, Cseremuhovo, Ignatievo.) Közülük a Kapovaja pescsera (baskírul: Sulgan Tas) nevű barlang falait az őskőkorban színes rajzokkal díszítették, amelyek a híres nyugat-európai barlangrajzokhoz hasonlóak. A falakon itt is állatalakok sorjáznak.

Az első őskőkori emlékek (ún. Szeleta típusú leletek) zürjénföldön, a Pecsora folyó völgyében.

Trónra lép Imre király fia, III. László király. A gyermek király nevében András herceg kormányoz. (Konstancia özvegy királyné fiával és híveivel együtt hamarosan Ausztriába menekül.)